cubukcu

Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet ÇUBUKÇU Araştırma Ödülü

Kimler aday olabilir?

• Science Citation Index (SCI) ve/veya SCI – Expanded’ da yer alan bilimsel dergilerde, son iki yıl içinde (01.09.2019-1.09.2021 tarihleri arasında olacak şekilde) yayınlanmış bir makalenin ilk yazarı olan araştırmacılar
• 01.09.2021 tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak
• Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında asistan veya uzman olmak
• Sadece tek bir makale ile aday olunabilir
• Makalenin dijital ortamda yayınlanmış olması gereklidir, kabul yazısı ile yapılan başvurular kabul edilmez.

Nasıl başvuru yapılır?
• Çubukçu Araştırma Yarışmasına katılmak için başvuru yapmak istediğinizi bildiren bir mektup yazarak, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi e-posta adresine ftrdergisi@gmail.com gönderiniz.
• Bu gönderiye ek olarak yarışmaya katılmak istediğiniz makaleyi (Word veya PDF formatında olacak şekilde ve “Makalenizin Adı, Yazarları, Makalenin yayınlandığı dergi, yılı, sayı, sayfa no”. bilgileriyle birlikte) ve kişisel bilgilerinizi [Adınız Soyadınız, Doğum Tarihiniz(gün/ay/yıl), Çalıştığınız Kurum, Unvan, Posta adresi, Cep Telefonu] özgeçmiş ve bilimsel yayın listenizi (Word dokümanı şeklinde) iki ayrı dosya halinde yükleyiniz.

Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet ÇUBUKÇU Araştırma Ödülü Yönergesi

Amaç ve Kapsam

Madde 1 : Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu Araştırma Ödülü, Türkiye’de fizik tedavi ve rehabilitasyonun öncüsü olan Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu’nun aziz hatırasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği ve Çubukçu ailesinin ortak destekleriyle verilmektedir.

Madde 2 : Ödülün amacı Türkiye'de fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında çalışan genç araştırmacıların ve yapılan bilimsel çalışmaların teşvik edilmesidir.

Madde 3 : Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu Araştırma Ödülü her yıl verilir ve kazanan araştırmacıya, o yılın Geleneksel Çubukçu Sempozyumunda ödülü takdim edilir.

Başvuru ve Belgeler

Madde 4 : Araştırma ödülü için sadece fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı veya uzmanlık öğrencisi olan ve sempozyum tarihinde 40 yaşını geçmemiş araştırmacılar başvuru yapabilirler.

Madde 5 : Bu ödül için araştırmacılar, Türkiye'de yapılmış ve Science Citation Index (SCI) ve/veya SCI - Expanded’da yer alan bilimsel dergilerde son iki yıl (sempozyumun yapıldığı yıl ve bir önceki yıl) içinde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş bir makale ile aday olabilirler.

Madde 6 : Çalışma, özgün bir nitelik taşımalı ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanına katkıda bulunmalıdır.

Madde 7 : Araştırmacı, Araştırma Ödülüne, makalesinde ilk isim olduğu sadece bir araştırmayla katılabilir.

Madde 8 : Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu Araştırma Ödülüne başvurmak isteyen adaylar başvurularını açıklanan tarihler arasında internet üzerinden yaparlar.

Madde 9 : Başvuruda araştırmacıların, aday oldukları makale dışında, özgeçmiş ve eserlerine ait belgeleri de göndermeleri gereklidir.

Düzenleme Kurulu

Madde 10 : Çubukçu Araştırma Ödülünün başvuru ve değerlendirme süreçlerini Geleneksel Çubukçu Günleri Düzenleme Kurulu yürütür.

Değerlendirme

Madde 11 : Çalışmalar 7 kişilik bir jüri tarafından değerlendirilir.

Madde 12 : Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu Araştırması Ödül Jürisi şu kişilerden oluşur:

a) Prof. Dr. Ender Berker- Geleneksel Çubukçu Sempozyumu ve Çubukçu Araştırma Ödülü Jüri Onursal Başkanı
b) İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı
c) Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı
d) Ödülün verileceği yılın Geleneksel Çubukçu Sempozyumu Başkanı
e) Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi Editörü
f) İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Çubukçu Araştırma Ödülü Jüri Başkanı
g) İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından belirlenen, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlık eğitimi veren Türkiye’nin farklı kurumlarında görevli veya bu kurumlardan emekli olmuş 2 akademisyen

Ödül

Madde 13 : Araştırma Ödül Jürisinden en çok oy alan ilk üç araştırmanın birinci isim olan yazarlarına Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük Ödülü verilir.

Madde 14 : Araştırma ödülü başvurusunda yer alan makalede araştırmacı olarak yer alan jüri üyesi veya üyeleri söz konusu makaleyi değerlendirme dışında bırakır.

Diğer Hükümler

Madde 15 : Bu yönergede bulunmayan özel durumlar hakkında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ve Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği karar verir.

Yürütme

Madde 16 : Bu yönergedeki esaslar, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ve Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği tarafından yürütülür.

Yürürlük

Madde 17 : Bu yönergedeki esaslar, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ve Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.