cubukcu

KurullarSempozyum Başkanı

Prof. Dr. Ayşegül Ketenci

Çubukçu Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Resa Aydın
Prof. Dr. Ayşegül Ketenci
Prof. Dr. Aydan Oral
Prof. Dr. Demirhan Dıraçoğlu
Doç. Dr. Nalan Çapan
Dr. Öğr. Üyesi Ekin İlke Şen

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Yönetim Kurulu

Başkan - Prof. Dr. Kenan Akgün
İkinci Başkan - Prof. Dr. Demirhan Dıraçoğlu
Genel Sekreter - Prof. Dr. İlker Yağcı
Sayman - Doç. Dr. Meltem Vural
Veznedar - Prof. Dr. Lale Altan İnceoğlu
Üye- Doç. Dr. Engin Koyuncu
Üye- Uzm. Dr. Muzaffer Toklu

Çubukçu Araştırma Yarışması 2021 Yılı Jürisi

Prof. Dr. Ender Berker
Prof. Dr. Resa Aydın
Prof. Dr. Ayşegül Ketenci
Prof. Dr. Kenan Akgün
Prof. Dr. Dilşad Sindel
Prof. Dr. Deniz Evcik
Prof. Dr. Şebnem Ataman
Prof. Dr. Fatma Nur Kesiktaş