cubukcu

Bilimsel Program

AÇILIŞ
10.00 - 10.05 Ayşegül Ketenci - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı - Sempozyum Başkanı
10.05 - 10.10 Resa Aydın - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı
10.10 - 10.15 Kenan Akgün - İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı - Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı
10.15 - 10.20 Ender Berker - Amerikan Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü - Sempozyum Onursal Başkanı
10.20 - 10.30 ÇUBUKÇU ARAŞTIRMA YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ
Ender Berker, Resa Aydın, Kenan Akgün
OTURUM 1: COVID-19 PANDEMİSİ: FARKLI BAKIŞ AÇILARI
Oturum Başkanları:
Ender Berker - Amerikan Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü
Tansu Arasıl - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi
10.30 - 10.45 COVID-19 Pandemisi: Neler Öğrendik, Gelecekte Neler Yapabiliriz?
Tufan Tükek - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Dekan
10.45 - 11.00 COVID-19 Pandemisi: Neler Öğrendik, Gelecekte Neler Yapabiliriz?
Serap Şimşek Yavuz - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
11.00 - 11.15 COVID-19 Pandemisi: Neler Öğrendik, Gelecekte Neler Yapabiliriz?
Figen Esen - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
11.15 - 11.30 Tartışma
OTURUM 2: COVID-19 BİTTİ Mİ?, POST-COVID-19 SENDROMU NEDİR?
Oturum Başkanları:
Vesile Sepici - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Resa Aydın - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
11.30 - 11.50 Integrated Service Care Models Led by PRM Professionals: What We Can Learn from Post-COVID Syndrome?
Manoj Sivan - Academic Department of Rehabilitation Medicine, University of Leeds and National Demonstration Centre in Rehabilitation Medicine, Leeds Teaching Hospitals NHS Trust
11.50 - 12.10 Post-COVID-19 İnflamasyon Sendromu
Ahmet Gül - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
12.10 - 12.30 COVID-19 Sonrası Anksiyete, Depresyon ve Stres
Hanife Özlem Sertel Berk - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı
12.30 - 12.45 Tartışma
12.45 - 13.30 Öğle Arası
OTURUM 3: POST-COVID-19 SENDROMUNA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
Oturum Başkanları:
Nurten Eskiyurt - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi
Kenan Akgün - İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
13.30 - 13.50 COVID-19’un Kas İskelet Sistemi Üzerindeki Etkileri
Deniz Evcik - Ankara Güven Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü
13.50 - 14.10 Post-COVID-19 Sendromunda Otonomik Disfonksiyon ve Tedavisi
Veysel Özden - Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü
14.10 - 14.30 Post-COVID-19 Nörolojik Sendrom
Bedia Marangozoğlu Samancı - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Bilim Dalı
14.30 - 14.50 Geriatride Post-COVID-19 Sendromu
Akif Karan - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
14.50 - 15.10 Pediatride Post-COVID-19 Sendromu
Ayper Somer - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
15.10 - 15.30 Tartışma
15. 30 - 16.00 Ara
OTURUM 4: POST-COVID-19 SENDROMU ve AĞRI
Oturum Başkanları:
Aydan Oral - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Hakan Gündüz - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
16.00 - 16.20 Post-COVID-19 Sendromunda Ağrı ve Karakteristik Özellikleri
Merih Akpınar - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
16.20 - 16.40 Post-COVID-19 Sendromunda Ağrı Tedavisi
Ayşegül Ketenci -İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
16.40 - 17.00 COVID-19 Pandemisinde Kronik Ağrılı Hastaların Tedavisi
Sacit Güleç - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı
17.00 - 17.20 Tartışma
OTURUM 5: POST-COVID-19 SENDROMLU HASTALARDA REHABİLİTASYON YAKLAŞIMLARI
Oturum Başkanları:
Demirhan Dıraçoğlu - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Şebnem Ataman - Ankara Üniveristesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı
17.20 - 17.40 Post-COVID-19 Sendromunda Fiziksel Aktivite
Ayşen Akıncı - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
17.40 - 18.00 Post-COVID-19 Sendromunda Rehabilitasyonun Planlanması
Nur Kesiktaş- İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Başhekim
18.00 - 18.20 Engelli Bireyler ve Post-COVID-19 Sendromu
Resa Aydın - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
18.20 - 18.40 Tartışma
18.40 - 19.00 Son Söz ve Kapanış