KURULLAR


Sempozyum Başkanları
Prof. Dr. Aydan Oral
Prof. Dr. Dilşad Sindel

Sempozyum Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Ayşe Karan
Prof. Dr. Aydan Oral
Prof. Dr. Resa Aydın
Prof. Dr. Dilşad Sindel
Prof. Dr. Demirhan Dıraçoğlu
Uzm. Dr. Enes Efe İş

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Yönetim Kurulu
Başkan - Prof. Dr. Kenan Akgün
İkinci Başkan - Prof. Dr. Demirhan Dıraçoğlu
Genel Sekreter - Prof. Dr. İlker Yağcı
Sayman - Doç. Dr. Meltem Vural
Veznedar - Prof. Dr. Lale Altan İnceoğlu
Üye- Doç. Dr. Engin Koyuncu
Üye- Uzm. Dr. Muzaffer Toklu

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.