Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet ÇUBUKÇU Araştırma Ödülü


Kimler aday olabilir?
• Science Citation Index (SCI) ve/veya SCI – Expanded’ da yer alan bilimsel dergilerde, son iki yıl içinde (01.09.2018-1.09.2020 tarihleri arasında olacak şekilde) yayınlanmış bir makalenin ilk yazarı olan araştırmacılar
• 01.09.2020 tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak
• Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında asistan veya uzman olmak
• Sadece tek bir makale ile aday olunabilir
• Makalenin dijital ortamda yayınlanmış olması gereklidir, kabul yazısı ile yapılan başvurular kabul edilmez.

Nasıl başvuru yapılır?
• Çubukçu Araştırma Yarışmasına katılmak için başvuru yapmak istediğinizi bildiren bir mektup yazarak, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi e-posta adresine ftrdergisi@gmail.com gönderiniz.
• Bu gönderiye ek olarak yarışmaya katılmak istediğiniz makaleyi (Word veya PDF formatında olacak şekilde ve “Makalenizin Adı, Yazarları, Makalenin yayınlandığı dergi, yılı, sayı, sayfa no”. bilgileriyle birlikte) ve kişisel bilgilerinizi [Adınız Soyadınız, Doğum Tarihiniz(gün/ay/yıl), Çalıştığınız Kurum, Unvan, Posta adresi, Cep Telefonu] özgeçmiş ve bilimsel yayın listenizi (Word dokümanı şeklinde) iki ayrı dosya halinde yükleyiniz.

ÖDÜLLER
• Birincilik 3000 TL
• İkincilik 2000 TL
• Üçüncülük 1000 TL

Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet ÇUBUKÇU Araştırma Ödülü Yönergesi


Madde 1: Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet ÇUBUKÇU Araştırma Ödülü, ülkemizde fiziksel tıp ve rehabilitasyon dalının kurucusu olan Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet ÇUBUKÇU’ un aziz hatırasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla, Çubukçu ailesinin maddi desteğiyle, İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı tarafından verilmektedir.

Madde 2: Ödülün amacı, Türkiye'de fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında yapılan bilimsel araştırmaların teşvik edilmesidir.

Madde 3: Araştırma ödülü için sadece fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı veya uzmanlık öğrencisi olan ve 40 yaşını geçmemiş araştırmacılar başvuru yapabilirler.

Madde 4: Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet ÇUBUKÇU Araştırma Ödülü her yıl düzenlenir ve kazanan araştırmacıya, o yılın Geleneksel Çubukçu Sempozyumunda ödülü verilir. Bu yarışmaya araştırmacılar, Türkiye'de yapılmış ve Science Citation Index (SCI) ve/veya SCI – Expanded’ da yer alan bilimsel dergilerde son iki yıl içinde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş bir makale ile aday olabilirler.

Madde 5: Çalışma, araştırmacının kendi emeği ile hazırlanmış olmalı, özgün bir nitelik taşımalı ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanına katkıda bulunmalıdır.

Madde 6: Araştırmacı Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet ÇUBUKÇU Araştırma Ödülüne makalesinde ilk isim olduğu sadece bir araştırmayla katılabilir.

Madde 7: Araştırma ödülüne başvurmak isteyen adaylar başvurularını Çubukçu Araştırma Ödülü Düzenleme Kurulunun açıkladığı tarihler arasında internet üzerinden yaparlar. Başvuruda aday oldukları makale dışında, özgeçmiş ve eserlerine ait belgeleri de göndermeleri gereklidir.

Madde 8: Çalışmalar, her yıl İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından oluşturulan 7 kişilik bir jüri tarafından değerlendirilir.

Madde 9: Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet ÇUBUKÇU Araştırması Ödül Jürisi şu kişilerden oluşur:
1. Prof. Dr. Ender Berker- Çubukçu Sempozyumu ve Çubukçu Araştırma Ödülü Jüri Onursal Başkanı
2. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı
3. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı
4. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi Editörü
5. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Çubukçu Araştırma Ödülü Jüri Başkanı (Araştırma Ödülü Düzenleme Kurulu Başkanı)
6. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından belirlenen 3 kişi

Madde 10: Araştırma Ödül Jürisinden en çok oy alan ilk üç araştırmanın birinci isim olan yazarlarına Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük Ödülü verilir. Para ödülünün miktarı her yıl yeniden belirlenir.

Madde 11: Araştırma ödülü başvurusunda yer alan makalede araştırmacı olarak yer alan jüri üyesi veya üyeleri söz konusu makaleyi değerlendirme dışında bırakır.

2020 Yılı Çubukçu Jürisi (51. Çubukçu)


Prof. Dr. Ender Berker - Jüri Onursal Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Karan - İÜ İTF FTR AD Başkanı
Prof. Dr. Kenan Akgün - TFTR Dernek Başkanı
Prof. Dr. Birkan Sonel Tur - TFTR Dergisi Editörü
Prof. Dr. Resa Aydın - Jüri Başkanı
Prof. Dr. Dilşad Sindel
Prof. Dr. Yeşim Kurtaiş Aytür
Prof. Dr. İlker Yağcı

Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet ÇUBUKÇU Araştırma Ödülü Hakkında


Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu’ un aziz anısını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 2005 yılında Çubukçu ailesinin destekleriyle kurulmuştur. 2005 ve 2006 yıllarında “Proje Ödülü” olarak verilen Çubukçu Ödülü, 2007 yılından itibaren “Araştırma Ödülü” olarak verilmeye başlanmıştır. Çubukçu ödülü ile ilgili “Araştırma Ödülü Yönergesi” İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından kabul edilerek, yürürlüğe konulmuştur.

Çubukçu Ödülü Sahipleri

2005 ve 2006 yılı
Türkiye Omurilik Felçliler Derneği Engelsiz Eğitim Projesi

2007
Güneş Yavuzer
“Mirror therapy improves hand function in subacute stroke: a randomized controlled study”
“Mirror therapy enhances lower extremity motor recovery and motor functioning after stroke : a randomized controlled study”

​​ 2008
Sibel Eyigör
“A randomized controlled trial of Turkish Folklore dance on the physical performance, balance, depression and quality of life in older women”:

2009
Figen Tuncay Gökoğlu
“Evaluation of pulmonary function and bicycle ergometry tests in patients with Behçet’s disease”

Mansiyonlar
Demirhan Dıraçoğlu
“Arthrocentesis versus nonsurgical methods in the treatment of temporomandibular dysfunction”

İlker Yağcı
“The Utility of Lumbar Paraspinal Mapping in the Diagnosis of Lumbar Spinal Stenosis“

2010
Burcu Duyur Çakıt
“Cycling Progressive Resistance Training For People with Multiple Sclerosis: A Randomized Controlled Study”

2011
Gülin Fındıkoğlu
“Investigation of cartilage degradation in patients with spinal cord injury by CTX-II"

2012
Birincilik
Figen Koçyiğit
“Functional magnetic resonance imaging of the effects of low-frequency transcutaneous electrical nerve stimulation on central pain modulation: a double-blind, placebo-controlled trial”

İkincilik
Ebru Alemdaroğlu
“In-hospital predictors of falls in community-dwelling individuals after stroke in the first 6 months after a baseline evaluation: a prospective cohort study”

Üçüncülük
Uzm. Dr. Beril Doğu Özcan
“Blind or ultrasound-guided corticosteroid injections and short-term response in subacromial impingement syndrome: a randomized, double-blind, prospective study.”

2013
Birincilik
Serdar Kesikburun
“Platelet-Rich Plasma Injections in the Treatment of Chronic Rotator Cuff Tendinopathy: A Randomized Controlled Trial With 1-Year Follow-up”

İkincilik
Banu Dilek
“Efficacy of Paraffin Bath Therapy in Hand Osteoarthritis: A Single-Blinded Randomized Controlled Trial”

Üçüncülük
Beril Doğu
“Effects of isotonic and isometric hand exercises on pain, hand functions, dexterity and quality of life in women with rheumatoid arthritis”

2014
Birincilik
Bayram Kelle
“Low-level laser and local corticosteroid injection in the treatment of subacromial impingement syndrome: a controlled clinical trial”

İkincilik
Jülide Öncü
“Psychometric properties of fatigue severity and fatigue impact scales in postpolio patients”

Üçüncülük
Gülin Fındıkoğlu
“Acute Effects Of Continuous And Intermittent Aerobic Exercises On Hemorheological Parameters: A Pilot Study”

Banu Sarıfakıoğlu
“Effects of 12-week combined exercise therapy on oxidative stress in female fibromyalgia patients”

2015
Birincilik
Tuğçe Özekli
“Piriformis Syndrome: Comparison of the Effectiveness of Local Anesthetic and Corticosteroid Injections: A Double-Blinded, Randomized Controlled Study”

İkincilik
Emel Ece Özcan
“Paraspinal Muscle Denervation and Balance Impairment in Lumbar Spinal Stenosis”

Üçüncülük
Esra Erkol İnal
“Effects of smartphone overuse on hand function, pinch strength, and the median nevre”

2016
Birincilik
Ayhan Aşkın
“Strain Sonoelastographic Evaluation of Biceps Muscle Intrinsic Stiffnes After Botulinum Toxin –A Injection”

İkincilik
Seçil Pervane Vural
“The Effects of Mirror Therapy in Stroke Patients with Complex Region Syndrome Type I:A Randomized Controlled Study”

Üçüncülük
Hatice Ecem Konak
“The Effect of Single Task and Dual Task Balance Exercise Program on Balance Performance in Adults with Osteoporosis: A Randomized Controlled Preliminary Trial”

2017
Birincilik
Y. Doç. Dr. Emine Eda Kurt
“Effects of Ai Chi on Balance, Quality of Life, Functional Mobility, and Motor Impairment in Patients with Parkinson’s Disease”

İkincilik
Doç. Dr. Pelin Yıldırım
“Extracorporeal Shock Wave Therapy versus Corticosteroid Injection in the Treatment of Trigger Finger : A Randomized Controlled Study.”

Üçüncülük
Uzm. Dr. Pınar Akpınar
“Reliability of the Spinal Cord Assessment Tool for Spastic Reflexes”

2018
Birincilik
Dr. Öğr. Üyesi Hilal Yeşil
“Does the use of electrotherapies increase the effectiveness of neck stabilization exercises for improving pain, disability, mood, and quality of life in chronic neck pain? A randomized, controlled, single blind study”

İkincilik
Uzm. Dr. Banu Ordahan
“Role of low-level laser therapy added to facial expression exercises in patients with idiopathic facial (Bell’s) palsy”

Üçüncülük
Doç. Dr. Ali Yavuz Karahan
“Superb Microvascular Imaging of the Median Nerve in Carpal Tunnel Syndrome: An Electrodiagnostic and Ultrasonographic Study”

2019
Birincilik
Uzm. Dr. Ayça URAN ŞEN
“The Effect of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Spasticity in Patients with Multiple Sclerosis”

İkincilik
Dr. Öğr. Üyesi Başak MANSIZ KAPLAN
“Comparison of the Effectiveness of Orthotic Intervention, Kinesiotaping, and Paraffin Treatments in Patients with Carpal Tunnel Syndrome: A Single-Blind and Randomized Controlled Study”

Üçüncülük
Uzm. Dr. Tuğba ATAN
“Effects of Different Percentages of Body Weight-Supported Treadmill Training in Parkinson’s Disease: A Double-Blind Randomized Controlled Trial“

Çubukçu Araştırma Ödülü Jüri Listesi

2009 ÖDÜL JÜRİSİ (40. ÇUBUKÇU)
Prof. Dr. Ender Berker: Jüri Başkanı
Prof. Dr. Aydan Oral- İTF FTR ABD Başkanı
Prof. Dr. Dilşad Sindel-TFTR Dernek Başkanı
Prof. Dr. Nurten Eskiyurt
Prof. Dr. Resa Aydın
Prof. Dr. Nadire Berker
Prof. Dr. Ayşegül Ketenci

2010 ÇUBUKÇU ÖDÜL JÜRİSİ(41. ÇUBUKÇU)
Prof. Dr. Ender Berker:Jüri Başkanı
Prof. Dr. Aydan Oral- İTF FTR ABD Başkanı
Prof. Dr. Dilşad Sindel- TFTR Dernek Başkanı
Prof. Dr. Nurten Eskiyurt
Prof. Dr. Emel Özcan
Prof. Dr. Ülkü Akarırmak
Prof. Dr. Ayşegül Ketenci

2011 ÇUBUKÇU JÜRİSİ(42. Çubukçu)
Prof. Dr. Ender Berker: Jüri Başkanı
Prof. Dr. Aydan Oral- İTF FTR ABD Başkanı
Prof. Dr. Gülseren Akyüz- TFTR Dernek Başkanı
Prof. Dr. Nurten Eskiyurt
Prof. Dr. Füsun Ardıç
Doç. Dr. Banu Kuran
Doç. Dr. Belgin Erhan

2012 ÇUBUKÇU JÜRİSİ (43. ÇUBUKÇU)
Prof. Dr. Ender Berker: Jüri Başkanı
Prof. Dr. Dilşad Sindel İTF FTR ABD Başkanı
Prof. Dr. Gülseren Akyüz - TFTR Dernek Başkanı
Prof. Dr. Nurten Eskiyurt
Prof. Dr. Resa Aydın
Prof. Dr. Jale Meray
Prof. Dr. Elif Akalın

2013 ÇUBUKÇU JÜRİSİ (44. ÇUBUKÇU)
Prof. Dr. Ender Berker: Jüri Başkanı
Prof. Dr. Dilşad Sindel İTF FTR ABD Başkanı
Prof. Dr. Gülseren Akyüz - TFTR Dernek Başkanı
Prof. Dr. Nurten Eskiyurt
Prof. Dr. Resa Aydın
Prof. Dr. Ayşegül Ketenci
Prof. Dr. Zeynep Güven

2014 ÇUBUKÇU JÜRİSİ (45. ÇUBUKÇU)
Prof. Dr. Ender Berker: Jüri Başkanı
Prof. Dr. Dilşad Sindel-İTF FTR ABD Başkanı
Prof. Dr. Ayşegül Ketenci -TFTR Dernek Başkanı
Prof. Dr. Nurten Eskiyurt
Prof. Dr. Merih Eryavuz
Prof. Dr. Resa Aydın
Prof. Dr. Hakan Tuna

2015 ÇUBUKÇU JÜRİSİ (46. ÇUBUKÇU)
Dr. Ender Berker: Jüri Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Yalıman -İTF FTR ABD Başkanı
Prof. Dr. Ayşegül Ketenci-TFTR Dernek Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Karan
Prof. Dr. Nurten Eskiyurt
Prof. Dr. Resa Aydın
Prof. Dr. Merih Eryavuz

2016 ÇUBUKÇU JÜRİSİ (47. ÇUBUKÇU)
Prof. Dr. Ender Berker: Jüri Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Yalıman -İTF FTR ABD Başkanı
Prof. Dr. Ayşegül Ketenci-TFTR Dernek Başkanı
Prof. Dr. Resa Aydın-Jüri Başkanı
Prof. Dr. Emel Özcan
Prof. Dr. Canan Çelik
Prof. Dr. Nilüfer Balcı
Prof. Dr. Sibel Eyigör

2017 ÇUBUKÇU JÜRİSİ (48. ÇUBUKÇU)
Prof. Dr. Ender Berker: Jüri Onursal Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Yalıman -İTF FTR ABD Başkanı
Prof. Dr. Ayşegül Ketenci-TFTR Dernek Başkanı
Prof. Dr. Resa Aydın-Jüri Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Karan
Prof. Dr. Füsun Ardıç
Prof. Dr. Nilay Şahin
Prof. Dr. Evrim Karadağ Saygı

2018 ÇUBUKÇU JÜRİSİ (49. ÇUBUKÇU)
Prof. Dr. Ender Berker- Jüri Onursal Başkan
Prof. Dr. Ayşe Karan- İÜ İTF FTR AD Başkanı
Prof. Dr. Ayşegül Ketenci- TFTR Dernek Başkanı
Prof. Dr. Resa Aydın- Jüri Başkanı
Prof. Dr. Ülkü Akarırmak
Prof. Dr. Şehim Kutlay
Prof. Dr. Evrim Karadağ Saygı
Prof. Dr. Melek Sezgin

2019 ÇUBUKÇU JÜRİSİ (50. ÇUBUKÇU)
Prof. Dr. Ender Berker- Jüri Onursal Başkan
Prof. Dr. Ayşe Karan- İÜ İTF FTR AD Başkanı
Prof. Dr. Ayşegül Ketenci- TFTR Dernek Başkanı
Prof. Dr. Resa Aydın- Jüri Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Yalıman
Prof. Dr. Tansu Arasıl
Prof. Dr. Yeşim Akkoç
Prof. Dr. Güneş Yavuzer

2020 ÇUBUKÇU JÜRİSİ(51. ÇUBUKÇU)
Prof. Dr. Ender Berker- Jüri Onursal Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Karan- İÜ İTF FTR AD Başkanı
Prof. Dr. Kenan Akgün- TFTR Dernek Başkanı
Prof. Dr. Birkan Sonel Tur- TFTR Dergisi Editörü
Prof. Dr. Resa Aydın- Jüri Başkanı
Prof. Dr. Dilşad Sindel
Prof. Dr. Yeşim Kurtaiş Aytür

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.