Değerli Meslektaşlarımız,

Ordinaryus Profesör Doktor Osman Çevdet Çubukçu anısına düzenlediğimiz “Geleneksel Çubukçu Sempozyumu” nun bu yıl 51.sini başarı ile tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu yılki sempozyumumuza gerek yurt içi, gerekse yurt dışından katılan konuşmacı ve oturum başkanlarımıza, yoğun ilgi gösteren katılımcılarımıza ve organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

"Effects of whole-body vibration and high impact exercises on the bone metabolism and functional mobility in postmenopausal women" başlıklı araştırmasıyla Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet ÇUBUKÇU Araştırma Ödülü 2020 birincisi olan Dr. Ekin İlke Şen'i, "Effect of Dextrose Prolotherapy on Pain Intensity, Disability and Plantar Fascia Thickness in Unilateral Plantar Fasciitis: A Randomized, Controlled, Double-Blind Study" başlıklı araştırmasıyla ikinci olan Dr. Başak Mansız Kaplan'ı ve "A stimulus rate that is not influenced by homosynaptic post-activation depression in chronic stroke” başlıklı araştırmasıyla üçüncü olan Dr. Zeynep Yurttutmuş'u ve çalışmalarına katkıda bulunan diğer araştırmacıları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Sempozyum videosu derneğimiz web sayfasında (www.tftr.org.tr) yayınlanmıştır.

Önümüzdeki yıl tekrar birlikte olmak dileğiyle.

Saygılarımızla,

Sempozyum Düzenleme Kurulu

DAVET


Değerli Meslektaşlarımız,

İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalımızın kurucusu çok değerli hocamız Ordinaryus Prof. Dr. Osman Çevdet Çubukçu’nun anısına 50 yıldır kesintisiz düzenlemiş olduğumuz “Geleneksel Çubukçu Sempozyumu”nun bu yıl elli birincisinde buluşacak olmanın gururunu yaşıyoruz.

COVID-19 pandemisi dünyamızda birçok şeyi değiştirdiği gibi, bilimsel aktivite düzenleme modellerini de değiştirmiştir. Biz de bu yıl sempozyumumuzu 27 Kasım 2020 tarihinde ONLINE olarak düzenleyeceğiz. Bizler için yeni bir deneyim olacak bu modelin farklı fırsatlar yaratabileceğini düşünüyoruz. Sempozyuma kendi alışılmış ortamlarımızda katılabilerek, konuyla ilgili çok değerli konuşmacıları dinleyebilmenin yanısıra, yıllardır Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği desteğiyle düzenlenen bu önemli sempozyumun TFTR Derneği’nin web sayfasının sempozyum için özel olarak hazırlanmış bölümünde de kalıcı olacağı göz önüne alınırsa, zorlu süreçlerin yaratıcı çözümlere vesile olabileceği ve yeni fırsatlar yaratabileceğini söyleyebiliriz.

Tüm meslektaşlarımızı “COVID-19: Rehabilitasyonda Yeni Bir Alan” konulu ONLINE 51. ÇUBUKÇU SEMPOZYUMU’na davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Saygılarımızla,

Sempozyum Başkanları
Prof. Dr. Aydan Oral
Prof. Dr. Dilşad Sindel

TFTR Derneği Başkanı
Prof. Dr. Kenan Akgün

Ordinaryus Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu
1918'de tıbbiyeden mezun olan Çubukçu askeri ve mülki tıbbiyenin müştereken Haydarpaşa'da bulunduğu bu yılda Akliye ve Asabiye (Nöropsikiyatri) Kliniği'nde asistanlığa başlamış, görevine aynı klinikte başasistan olarak devam etmiş ve 1927 yılında müderris muavini (doçent) olmuştur. Fizik tedavi bilgi ve becerisini artırmak için 1929'da Fransa'ya gönderilen Çubukçu, Bourgignon ve d'Arsonval gibi o devrin ünlüleri ile çalışmış ve Vichy Kaplıcalarında tetkiklerde bulunmuştur. 1930'da Türkiye'ye dönüşünde Tıbbiye-i Mülkiye'de Fizikoterapi Enstitüsünü kurmakla görevlendirilmiş ve bu enstitüye müstakil müderris muavini olarak tayin edilmiştir.

Çubukçu'nun Darülfünun Tıp Fakültesindeki görevi 1933 yılına kadar sürmüştür. 1933 Üniversite Reformu'nda görevinde kalan Osman Cevdet Çubukçu, tıbbiyenin halen içinde bulunduğu Çapa'ya naklinden çok sonra, 1945'de 35 yataklı bir klinik sahibi olabilmiş, enstitünün adı Fizikoterapi Enstitüsü ve Kliniği olmuştur.

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.